Opbevaring Odsherred

Måske Odsherreds billigste opbevaring!

Opbevaring Odsherred

Velkommen til Opbevaring Odsherred. Måske odsherred's billigste opbevaringsmulighed. 

Opbevaringsrummene er nummererede båse i en nedlagt staldbygning. Bygningen er aflåst og lejere får mod et depositum samt underskrevet lejekontrakt udleveret en nøgle. Derudover har vi et separat aflåst opbevaringsrum på 16 kvm2, der ligger placeret i den modsatte ende af bygningen.